Yükleniyor...

Reklam Ajansı Süreçleri

Reklam Ajansı Süreçleri

Reklam ajanslarının büyüklükleri ile sunduğu hizmetler ve sunduğu hizmetlerin ilgili firmaya sağladığı fayda arasında doğru bir orantı vardır. Küçük çaplı reklam ajansları sadece bölgesel bir hizmet sunup geniş bir kitleye ulaşamazken, büyük çaplı reklam ajansları ulusal ve uluslararası çaplı bir hizmet sunmakta ve çok geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bunun nedeni, küçük çaplı reklam ajanslarının verilecek hizmet için geniş çaplı bir ön pazar araştırması yapılması gerektiği durumlarda bu hizmeti yapamaması yapsa dahi olanakları yeterli olmadığı için tam bir verim alamamasıdır. 

 

Büyük çaplı ajanslar reklam hazırlama sürecinde sokak anketleri ve piyasa araştırma şirketlerinin raporlarına varana kadar birçok farklı kaynaktan yararlanırlar. Buralardan elde edilen veriler ajansların stratejik planlama kısımlarından geçerek kreatif tasarlama ekibine gelir. Bu ekip reklamın ana hatlarını oluşturacak metin yazılarını veya sloganları hazırlar. Grafik tasarım ekibi de reklamın görsel açıdan zenginleştirilmesini ve dikkat çekici hale getirilmesini sağlar. Bu noktadan sonra ise bir bölüm imalata bakar. Burada devreye dijital baskı, tabela, matbaa gibi baskı ve imalat firmaları devreye girerek reklamın somut malzemelerini oluştururlar. Daha sonra bu reklam kampanyalarından elde edilecek geri dönüşlerin bir raporunu hazırlaması da reklam ajanslarının raporlama görevidir.

5 Haziran 2021 Cumartesi

Reklam Ajansı Süreçleri

Reklam

Ajansı

Süreçleri


445 0 365