Yükleniyor...

Reklam Ajansı Süreçleri

Reklam Ajansı Süreçleri

Reklam ajanslarının büyüklükleri ile sunduğu hizmetler ve sunduğu hizmetlerin ilgili firmaya sağladığı fayda arasında doğru bir orantı vardır. Küçük çaplı reklam ajansları sadece bölgesel bir hizmet sunup geniş bir kitleye ulaşamazken, büyük çaplı reklam ajansları ulusal ve uluslararası çaplı bir hizmet sunmakta ve çok geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bunun nedeni, küçük çaplı reklam ajanslarının verilecek hizmet için geniş çaplı bir ön pazar araştırması yapılması gerektiği durumlarda bu hizmeti yapamaması yapsa dahi olanakları yeterli olmadığı için tam bir verim alamamasıdır. 

 

Büyük çaplı ajanslar reklam hazırlama sürecinde sokak anketleri ve piyasa araştırma şirketlerinin raporlarına varana kadar birçok farklı kaynaktan yararlanırlar. Buralardan elde edilen veriler ajansların stratejik planlama kısımlarından geçerek kreatif tasarlama ekibine gelir. Bu ekip reklamın ana hatlarını oluşturacak metin yazılarını veya sloganları hazırlar. Grafik tasarım ekibi de reklamın görsel açıdan zenginleştirilmesini ve dikkat çekici hale getirilmesini sağlar. Bu noktadan sonra ise bir bölüm imalata bakar. Burada devreye dijital baskı, tabela, matbaa gibi baskı ve imalat firmaları devreye girerek reklamın somut malzemelerini oluştururlar. Daha sonra bu reklam kampanyalarından elde edilecek geri dönüşlerin bir raporunu hazırlaması da reklam ajanslarının raporlama görevidir.

5 Haziran 2021 Cumartesi

Reklam

Ajansı

Süreçleri

ReklamAjansıSüreçleri

reklam

ajansi

surecleri

ReklamAjansıSüreçleri

Reklam Ajansları


Katalog Tasarımı
Katalog Tasarımı

Tasarımcılar olarak bizler için katalog tasarlarken en önemli şey yazı, resim ve renkler arasındaki uyumu sağlamaktır.

16 Ocak 2022 Pazar
SOSYAL MEDYA AJANSLARI
SOSYAL MEDYA AJANSLARI

Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşması, kurum ve markaların müşterileri ile iletişime geçme imkanını da beraberinde getirmiştir.

23 Aralık 2021 Perşembe
Başarılı Bir E-Ticaret Sitesi
Başarılı Bir E-Ticaret Sitesi

Ajans 365 CS- Ankara Reklam Ajansı E-ticaret sektörü geçen yıl çarpıcı bir şekilde büyüdü! COVID-19 nedeniyle birçok ticari mağaza kapandı, bu arada tam tersini yapan birçok e-ticaret işletmesi var!

5 Aralık 2021 Pazar
Dijital Reklam Ajansında Aranacak 5 Şey
Dijital Reklam Ajansında Aranacak 5 Şey

Pazarlama dijital dünyaya gittikçe daha fazla kayarken, deneyimli bir dijital reklam ajansına ve sağlam bir dijital stratejiye sahip olmak her zamankinden daha önemli.

5 Aralık 2021 Pazar
445 0 365