Yükleniyor...

Reklam Ajansı Süreçleri

Reklam Ajansı Süreçleri

Reklam ajanslarının büyüklükleri ile sunduğu hizmetler ve sunduğu hizmetlerin ilgili firmaya sağladığı fayda arasında doğru bir orantı vardır. Küçük çaplı reklam ajansları sadece bölgesel bir hizmet sunup geniş bir kitleye ulaşamazken, büyük çaplı reklam ajansları ulusal ve uluslararası çaplı bir hizmet sunmakta ve çok geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bunun nedeni, küçük çaplı reklam ajanslarının verilecek hizmet için geniş çaplı bir ön pazar araştırması yapılması gerektiği durumlarda bu hizmeti yapamaması yapsa dahi olanakları yeterli olmadığı için tam bir verim alamamasıdır. 

 

Büyük çaplı ajanslar reklam hazırlama sürecinde sokak anketleri ve piyasa araştırma şirketlerinin raporlarına varana kadar birçok farklı kaynaktan yararlanırlar. Buralardan elde edilen veriler ajansların stratejik planlama kısımlarından geçerek kreatif tasarlama ekibine gelir. Bu ekip reklamın ana hatlarını oluşturacak metin yazılarını veya sloganları hazırlar. Grafik tasarım ekibi de reklamın görsel açıdan zenginleştirilmesini ve dikkat çekici hale getirilmesini sağlar. Bu noktadan sonra ise bir bölüm imalata bakar. Burada devreye dijital baskı, tabela, matbaa gibi baskı ve imalat firmaları devreye girerek reklamın somut malzemelerini oluştururlar. Daha sonra bu reklam kampanyalarından elde edilecek geri dönüşlerin bir raporunu hazırlaması da reklam ajanslarının raporlama görevidir.

5 Haziran 2021 Cumartesi

Reklam

Ajansı

Süreçleri

ReklamAjansıSüreçleri

reklam

ajansi

surecleri

ReklamAjansıSüreçleri

Reklam Ajansları


Kurumsal Kimlik
Kurumsal Kimlik

İş dünyasında en çok yanlış anlaşılan terimlerden biri kurumsal kimliktir. Birçok kişi bu terimi logolarla birleştirir veya yanlışlıkla sadece bankacılık, hukuk veya teknoloji gibi sektörler için geçe

9 Haziran 2022 Perşembe
En iyi Ankara Reklam Ajansları
En iyi Ankara Reklam Ajansları

Kurulduğu yıldan bu yana dünya çapında ve ulusalda farklı sektörlerde adını duyurmuş birçok marka ile iş birliği yapıp, çalıştığı markaların, geleneksel ve dijital medyadaki tüm iletişim çalışmaları için bütünleşik pazarlama iletişimi stratejilerini kreatif yaklaşımlarla üretiyoruz.

1 Nisan 2022 Cuma
Katalog Tasarımı
Katalog Tasarımı

Tasarımcılar olarak bizler için katalog tasarlarken en önemli şey yazı, resim ve renkler arasındaki uyumu sağlamaktır.

16 Ocak 2022 Pazar
SOSYAL MEDYA AJANSLARI
SOSYAL MEDYA AJANSLARI

Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşması, kurum ve markaların müşterileri ile iletişime geçme imkanını da beraberinde getirmiştir.

23 Aralık 2021 Perşembe
445 0 365