Yükleniyor...

Reklam Ajansı Süreçleri

Reklam Ajansı Süreçleri

Reklam ajanslarının büyüklükleri ile sunduğu hizmetler ve sunduğu hizmetlerin ilgili firmaya sağladığı fayda arasında doğru bir orantı vardır. Küçük çaplı reklam ajansları sadece bölgesel bir hizmet sunup geniş bir kitleye ulaşamazken, büyük çaplı reklam ajansları ulusal ve uluslararası çaplı bir hizmet sunmakta ve çok geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bunun nedeni, küçük çaplı reklam ajanslarının verilecek hizmet için geniş çaplı bir ön pazar araştırması yapılması gerektiği durumlarda bu hizmeti yapamaması yapsa dahi olanakları yeterli olmadığı için tam bir verim alamamasıdır. 

 

Büyük çaplı ajanslar reklam hazırlama sürecinde sokak anketleri ve piyasa araştırma şirketlerinin raporlarına varana kadar birçok farklı kaynaktan yararlanırlar. Buralardan elde edilen veriler ajansların stratejik planlama kısımlarından geçerek kreatif tasarlama ekibine gelir. Bu ekip reklamın ana hatlarını oluşturacak metin yazılarını veya sloganları hazırlar. Grafik tasarım ekibi de reklamın görsel açıdan zenginleştirilmesini ve dikkat çekici hale getirilmesini sağlar. Bu noktadan sonra ise bir bölüm imalata bakar. Burada devreye dijital baskı, tabela, matbaa gibi baskı ve imalat firmaları devreye girerek reklamın somut malzemelerini oluştururlar. Daha sonra bu reklam kampanyalarından elde edilecek geri dönüşlerin bir raporunu hazırlaması da reklam ajanslarının raporlama görevidir.

5 Haziran 2021 Cumartesi

Reklam

Ajansı

Süreçleri

ReklamAjansıSüreçleri

reklam

ajansi

surecleri

ReklamAjansıSüreçleri

Reklam Ajansları


Ankara Sosyal Medya Ajansları
Ankara Sosyal Medya Ajansları

Ankara sosyal medya ajansları, sosyal medya stratejileri, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve marka yönetimi gibi alanlarda hizmet veren profesyonel ajanslardır.

11 Nisan 2023 Salı
Katalog Tasarım
Katalog Tasarım

Kataloglar, bir markanın veya işletmenin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, müşterilere sunmak veya satışlarını artırmak için kullanılan etkili bir pazarlama aracıdır.

11 Nisan 2023 Salı
Grafik Tasarım
Grafik Tasarım

Ajans 365, bir grafik tasarım ajansı olarak faaliyet gösteren bir şirkettir. Grafik tasarım alanında hizmetler sunarak markaların görsel kimliklerini oluşturur, görsel iletişimlerini geliştirir ve çeş

11 Nisan 2023 Salı
Creative Reklam Ajansı
Creative Reklam Ajansı

Reklam ajansları, markaların ve şirketlerin pazarlama iletişimine yardımcı olmak için hizmetler sunan profesyonel organizasyonlardır.

11 Nisan 2023 Salı
445 0 365